ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

Στο Πνευμονολογικό Τμήμα και στα Εξωτερικά Ιατρεία διενεργούνται και εξειδικευμένες σύγχρονες επεμβατικές πράξεις όπως:

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ