ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ EMS

To Ιατρικό Διαβαλκανικό διαθέτει σύγχρονα ασθενοφόρα με τον τελειότερο εξοπλισμό επείγουσας και εντατικής θεραπείας, στελεχωμένα από εξειδικευμένους συνοδούς ιατρούς και άρτια εκπαιδευμένα πληρώματα, ικανά να αντιμετωπίσουν και το πλέον δύσκολο περιστατικό.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες των Ασθενοφόρων και του EMS είναι:

Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, στον τόπο του συμβάντος, και παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, καθ’ οδόν προς το Ιατρικό Διαβαλκανικό.

Επείγουσα μεταφορά ασθενών από διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα στη Βόρεια Ελλάδα, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό.

Απλή μεταφορά ασθενών από την κατοικία τους ή από διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα στη Βόρεια Ελλάδα, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό ή αντίστροφα.

Μεταφορά ασθενών από το αεροδρόμιο στο νοσοκομείο ή αντίστροφα.

 Η υπηρεσία μεταφοράς ασθενών λειτουργεί όλο το 24ωρο365 ημέρες το χρόνο, προκειμένου να εξυπηρετεί απρόσκοπτα την επείγουσα μετακίνηση των ασθενών από και προς την Κλινική.

Η Υπηρεσία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, Emergency Medical Services (E.M.S.), εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008, και αποτελεί τη μοναδική πιστοποιημένη υπηρεσία ασθενοφόρων στην Ελλάδα.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 400 000