ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Εργαστήρια Καρδιακού Καθετηριασμού - Επεμβατικής Καρδιολογίας

Το τμήμα διαθέτει δύο σύγχρονες αίθουσες αιμοδυναμικού  εργαστηρίου όπου αντιμετωπίζεται  σε καθημερινή βάση και σε όλη τη διάρκεια του 24/ώρου όλο το φάσμα  της στεφανιαίας νόσου, της περιφερικής  αγγειακής νόσου αλλά και των  δομικών-συγγενών καρδιοπαθειών τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά.

Τα Αιμοδυναμικά Εργαστήρια υποστηρίζονται από τέσσερα σύγχρονα αγγειογραφικά μηχανήματα.

Στις διαγνωστικές επεμβάσεις ανήκουν η στεφανιογραφία (απεικόνιση των αρτηριών της καρδιάς για την αξιολόγηση της βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου). Τελευταία γίνεται με προσπέλαση το χέρι και την κερκιδική αρτηρία (ελάχιστα επεμβατική) με την οποία επιτυγχάνεται χωρίς κίνδυνο αιμορραγίας η γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς και εξιτήριο σε λίγες ώρες.

Επίσης, διενεργείται πλήρης αιμοδυναμικός-απεικονιστικός έλεγχος δεξιών και αριστερών κοιλοτήτων για την ακριβή διάγνωση βαλβιδοπαθειών, ανευρυσμάτων αορτής, καρδιακής ανεπάρκειας, συγγενών καρδιοπαθειών και πνευμονικής υπέρτασης.

Στις επεμβατικές  πράξεις ανήκουν η αγγειοπλαστική-τοποθέτηση stent τελευταίας γενιάς στις στεφανιαίες αρτηρίες, όταν διαπιστώνονται σημαντικές στενώσεις με περιστασιακή παράλληλη χρήση ενδοστεφανιαίου υπέρηχου. Η επέμβαση γίνεται κατά την ίδια συνεδρία με τη στεφανιογραφία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, από την ίδια τομή στο πόδι ή στο χέρι (κερκιδική προσπέλαση).

Βασική δέσμευση και αποστολή του Τμήματος είναι η διενέργεια της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, της άμεσης δηλαδή διάνοιξης της αποφραγμένης αρτηρίας σε περίπτωση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου με άριστα αποτελέσματα. Η μέθοδος είναι διεθνώς καθιερωμένη ως η καλύτερη αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος, απαιτεί ετοιμότητα και έμπειρο προσωπικό και επιτελείται σε πολύ λίγα κέντρα στη χώρα μας σε 24/ωρη βάση.

Άλλες επεμβάσεις είναι η αγγειοπλαστική περιφερικών αγγείων (καρωτίδες, νεφρικές αρτηρίες), η αντιμετώπιση με ειδικές συσκευές σύγκλεισης συγγενών καρδιοπαθειών όπως η μεσοκολπική επικοινωνία, το ανοιχτό ωοειδές τρήμα, ο ανοιχτός αρτηριακός πόρος, η βαλβιδοπλαστική με τοποθέτηση stent στη στένωση του ισθμού της αορτής, η βαλβιδοπλαστική αορτικής και πνευμονικής βαλβίδας και η διαδερμική αντικατάσταση αορτικής και πνευμονικής βαλβίδας.


Το Εργαστήριο Καρδιακού Καθετηριασμού υποστηρίζεται απόειδική Μονάδα Εντατικής θεραπείας (στεφανιαία Μονάδα) για έκτακτα περιστατικά και καρδιοχειρουργικές αίθουσες , σε πλήρη ετοιμότητα, όλο το 24ωρο.

Διαθέτει έμπειρους Καρδιολόγους Καθετηριαστές, εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, γραμματειακή υποστήριξη - Δευτέρα έως Παρασκευή: 8:00 - 18:00.

Έκτακτα περιστατικά: 2310 400 000, όλο το 24ωρο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 2310 400 219 - 264