ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Στο αντίστοιχο τμήμα το οποίο πλαισιώνεται από πολύ έμπειρους και αξιόλογους ιατρούς με την ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής γίνεται αυτοτελής αντιμετώπιση των παρακάτω καταστάσεων ή νοσημάτων:

Α. ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ οδοντογενούς ή και άλλης αιτιολογίας οξέα ή χρόνια με εντόπιση στο στόμα ή στην ευρύτερη περιοχή του προσώπου και του τραχήλου.

Β. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ των οστών των γνάθων και του προσώπου – θλαστικά τραύματα μαλακών μορίων του στόματος και του προσώπου.

Γ. ΕΚΓΟΜΦΩΣΕΙΣ (διαφυγές από τη θέση τους) δοντιών μονίμων ή νεογιλών από τραυματισμό.

Δ. ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ της  κάτω γνάθου οξύ ή χρόνιο (υπεξάρθρημα).

Ε. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ της κροταφογναθικής άρθρωσης.

ΣΤ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ  χειρουργική της κροταφογναθικής άρθρωσης.

Ζ. ΟΓΚΟΙ του στόματος και των γνάθων, καλοήθεις και κακοήθεις.

Ατραυματική  βιοψία – ταχεία απάντηση – προηγμένη απεικόνιση CT – MRI- Υπέρηχο – σύγχρονα πρωτόκολλα θεραπείας και αποκατάστασης σε ενήλικες και παιδιά.

Η. ΛΙΘΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΝΑΘΙΟΥ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΥ ΑΔΕΝΑ Ή ΤΗΣ ΠΑΡΩΤΙΔΑΣ.

Θ. ΥΠΟΓΝΑΘΙΟΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ από καρκίνο του στόματος και της τραχηλικής λεμφαδενικής αλυσίδας.

Ι. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ

Μικροεπεμβατική ενδοστοματική χειρουργική, micro – οστεοσύνθεση, ελαχιστοποιημένη νοσηλεία, γρήγορη εðανένταξη στην καθημερινή δραστηριότητα.

Κ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΣΤΟΥ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ ΑΠΟ ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ.

Λ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ  χωρίς παραμονή στον χώρο (νοσηλεία)

  •  Έγκλειστοι σωφρονιστήρες (φρονιμίτες).
  •  Οδοντικά εμφυτεύματα
  •  Εξωστοματικά εμφυτεύματα
  • Κύστεις των γνάθων οδοντικής ðροέλευσης.
  •  Διαμόρφωση των οστών των γνάθων για υποδοχή εμφυτευμάτων και τοποθέτηση αυτών.
  • Μικρές υπερπλασίες και άλλες βλάβες του βλεννογόνου του στόματος και των χειλιών.
  • Συρραφές του χείλους και των λοιπών μαλακών μορίων του προσώπου

Σημειώνεται ότι η αντιμετώπιση για όλα τα νοσήματα είναι άμεση με ελαχιστοποιημένα μετεγχειρητικά συμπτώματα που επιτρέπεται η γρήγορη συμμετοχή στην καθημερινή δραστηριότητα.

Στην όλη αντιμετώπιση συμβάλλει ουσιαστικά η υψηλών προδιαγραφών τεχνολογική και λοιπή υποστήριξη  του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.