ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

Λαπαροσκοπικά και Υστεροσκοπικά

Η ενδοσκόπηση στη γυναικολογία αξιοποιείται για διαγνωστικές και επεμβατικές λαπαροσκοπήσεις και υστεροσκοπήσεις.

Με τη λαπαροσκόπηση:

Ο  γυναικολόγος μέσω μιας λεπτής κάμερας, με πολύ μικρές οπές στην κοιλιά, εξετάζει ωοθήκες, σάλπιγγες και μήτρα. Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική χειρουργική που διενεργείται μέσω 3-4 πολύ μικρών τομών στην κοιλιά. Ο ιατρός, με τη χρήση laser, ή ρεύματος, και με ειδικά λεπτά εργαλεία αφαιρεί το ινομύωμα, την κύστη, ή ακόμα και ολόκληρη τη μήτρα εάν χρειαστεί. Η γυναίκα δεν βιώνει τον πόνο της τομής, δεν έχει επιπλοκές, επιστρέφει ταχύτατα στην εργασία της. Το σημαντικότερο ότι για τη γυναίκα η οποία δεν έχει ακόμη τεκνοποιήσει,  ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο να αποκτήσει  συμφύσεις λόγω της επέμβασης.

Η λαπαροσκοπική μέθοδος αντιμετωπίζει επεμβατικά την ενδομητρίωση, την εξωμήτρια κύηση, αφαιρεί ινομυώματα της μήτρας και κύστες των ωοθηκών, διανοίγει συμφύσεις στις σάλπιγγες κ.α

Με την υστεροσκόπηση:

Ο γυναικολόγος με την εισαγωγή μικροκάμερας που εισέρχεται από τον κόλπο. ελέγχει τον ενδοτράχηλο  για πολύποδες, συμφύσεις, ή κακοήθεια. Ακολούθως, ελέγχει την κοιλότητα της μήτρας για συμφύσεις, ανωμαλίες διάπλασης της μήτρας, ινομυώματα, πολύποδες, υπερπλασία και κακοήθεια.

Ταυτοχρόνως, πραγματοποιείται η λήψη υλικού για βιοψία  και διενεργούνται επεμβάσεις όπως αφαίρεση πολυπόδων, λύση συμφύσεων, ινωμυωμάτων, αφαίρεση διαφράγματος μήτρας κ.α

Η υστεροσκόπηση είναι μια ελάχιστα τραυματική μέθοδος για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων του εσωτερικού τμήματος της μήτρας. Πραγματοποιείται στην κλινική και αμέσως μόλις η ασθενής συνέλθει, μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητές της.

Ενδοσκοπική χειρουργική στη γυναικολογία