ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ (EBUS-TBNA) 

EBUS-TBNA με επικεφαλής τον επεμβατικό πνευμονολόγο και διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής Δρ. Ηρακλή Τιτόπουλο.

Επαναστατική τεχνική που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του υπερήχου και της ενδοσκόπησης: 

Πρότυπο Μοναδικό Εργαστήριο στην Ελλάδα

Τελευταίας τεχνολογίας ιατρικός εξοπλισμός

Δυνατότητα τηλεκυτταρολογίας

Μακροχρόνια εμπειρία και εκπαίδευση του προσωπικού

Μοναδική διαγνωστική αξία, ανώτερη από κάθε άλλη απεικονιστική ή χειρουργική προσέγγιση, σε παθήσεις όπως:

Καρκίνος του πνεύμονα
Όγκοι του μεσοθωρακίου
Σαρκοείδωση
Λέμφωμα
Φυματίωση

με την EBUS-TBNA:

  • Καταργούνται οι κλασσικές χειρουργικές τεχνικές (πχ μεσοθωρακοσκόπηση)
  • Δεν απαιτείται εισαγωγή
  • Δεν απαιτείται χειρουργική αίθουσα
  • Δεν απαιτείται γενική αναισθησία 
  • Δεν επιβαρύνεται ο ασθενής σωματικά και ψυχολογικά

Πλεονεκτήματα της EBUS-TBNA:

  • Διενεργείται σε Ενδοσκοπικό Εργαστήριο 
  • Τοπική αναισθησία και ήπια μέθη
  • Άμεσα αποτελέσματα με τη μέθοδο ROSE
  • Εξαιρετικά υψηλά ποσοστά διάγνωσης 

Πληροφορίες: Τμήμα Ενδοσκοπήσεων Β Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
τηλ. 2310400176, υπεύθυνη νοσηλεύτρια κα Κουφάκη Μαρία