ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΝΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

Ενισχύεται ακόμη περισσότερο, το επίπεδο παροχής υπηρεσιών του Τμήματος Καρδιολογίας του Ιατρικού Διαβαλκανικού, με την δημιουργία της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής. Η νέα καταξιωμένη ομάδα Καρδιολόγων, που θα στελεχώσει την νεοσύστατη Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου, αποτελείται από τους κ.κ. Βλάσση Νινιό- Επεμβατικό Καρδιολόγο, Ηλία Νινιό -Επεμβατικό Καρδιολόγο και Απεικονιστή, Ανδρέα Ιωαννίδη και Σωτήρη Ευαγγέλου -Κλινικούς Καρδιολόγους.

Η διακεκριμένη ομάδα, παράλληλα με τα κλασικά επεμβατικά περιστατικά και τις διαγνωστικές εξετάσεις (stress echo, cardiac MRI, διοισοφάγειο), καλύπτει και τις δομικές καρδιοπάθειες (TAVI, MitraClip, PFO, βηματοδότες απινιδωτές).

Ο κ. Βλάσης Νινιός και ο κ. Ηλίας Νινιός ασχολούνται επισήμως με την εκπαίδευση Επεμβατικών Καρδιολόγων, σε εξειδικευμένα Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού για την διαδερμική  επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας, με τη συσκευή "Mitraclip". 

Η ομάδα επιπλέον δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και πρόκειται άμεσα να ξεκινήσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά τη διαδερμική επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας.

Με τη νέα ομάδα των Επεμβατικών Καρδιολόγων αναβαθμίζεται  περαιτέρω, το ήδη υψηλό επίπεδο του τομέα Καρδιολογίας του Ιατρικού Διαβαλκανικού, πλαισιώνοντας έτσι τους συναδέλφους τους  που έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουν να προσφέρουν μεγάλες επιτυχίες στο Νοσοκομείο.

Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό εφαρμόζονται σήμερα  όλες οι σύγχρονες επεμβατικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση πολύπλοκων καρδιολογικών προβλημάτων.

Το Εργαστήριο Επεμβατικής Καρδιολογίας διαθέτει σύγχρονες αίθουσες Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, όπου αντιμετωπίζεται καθημερινά σε 24ωρη βάση όλο το φάσμα της στεφανιαίας νόσου, της περιφερικής αγγειακής νόσου αλλά και των δομικών - συγγενών καρδιοπαθειών, τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά.

Στο Εργαστήριο Επεμβατικής Καρδιολογίας διενεργείται επίσης πλήρης αιμοδυναμικός - απεικονιστικός έλεγχος δεξιών και αριστερών κοιλοτήτων για την ακριβή διάγνωση βαλβιδοπαθειών, ανευρυσμάτων αορτής, καρδιακής  ανεπάρκειας, συγγενών καρδιοπαθειών, πνευμονικής υπέρτασης, ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης και βηματοδότησης, καθώς και πολλών άλλων καρδιολογικών πράξεων.


Το Γραφείο Τύπου