ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στα Κεντρικά Εργαστήρια του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης χτυπά η καρδιά του Νοσοκομείου 24 ώρες το 24ωρο.

Τα Eργαστήρια αποτελούν τον κύριο άξονα διάγνωσης.

Εδώ πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις με την υποστήριξη υπερσύγχρονου αυτοματοποιημένου εξοπλισμού.

Τα Κεντρικά Εργαστήρια του Ιατρικού Διαβαλκανικού παρέχουν:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

Α. Αιματολογικές Εξετάσεις

 • Προσδιορισμός Παραγόντων Πήξεως του αίματος.
 • Προσδιορισμός Εμμορφων Συστατικών του αίματος.
 • Έλεγχος Αιμοσφαιρινοπαθειών.

Β. Βιοχημικές εξετάσεις

 • Προσδιορισμός Ηλεκτρολυτών βιολογικών υγρών.
 • Προσδιορισμός Ιχνοστοιχείων και Βαρέων Μετάλλων.
 • Προσδιορισμός Καρδιακών δεικτών.
 • Διερεύνηση Αναιμιών.
 • Προσδιορισμός Λιπιδίων , Λιποπρωτεϊνών και Απολιποπρωτεϊνών.
 • Προσδιορισμός Βιταμινών.
 • Προσδιορισμός Πρωτεϊνών Οξείας Φάσεως και Ενζύμων.

Γ. Εξετάσεις Σωματικών Υγρών 

 • Μικροσκοπικός και Βιοχημικός έλεγχος Σπέρματος.
 • Μικροσκοπικός και Βιοχημικός έλεγχος Αρθρικού υγρού.
 • Μικροσκοπικός και Βιοχημικός έλεγχος Πλευριτικού υγρού.
 • Μικροσκοπικός και Βιοχημικός έλεγχος Εγκεφαλονωτιαίου υγρού.
 • Μικροσκοπικός και Βιοχημικός έλεγχος Ούρων.

Δ. Ηλεκτροφορήσεις – Ανοσοηλεκτροφορήσεις–Ανοσοκαθηλώσεις

 • Ισοενζύμων CPK , LDH , ALP.
 • Λιποπρωτεϊνών.
 • Πρωτεϊνών ΕΝΥ.
 • Προσδιορισμός (κ) και ( λ) αλυσίδων ( ελεύθερες και βαριές).

Ε. Προσδιορισμός Επιπέδου Φαρμάκων και Ουσιών

Ζ. Ανοσολογικές Εξετάσεις

 • Έλεγχος Δεικτών Οστεοπόρωσης.
 • Έλεγχος Δεικτών Υπέρτασης.
 • Έλεγχος Δεικτών Θυρεοειδούς.
 • Έλεγχος Δεικτών Επινεφριδίων.
 • Προσδιορισμός Αυξητικών Παραγόντων.
 • Έλεγχος Αυτοάνοσων Νοσημάτων.
 • Έλεγχος Δυσλειτουργίας Στομάχου – Εντέρου.
 • Προσδιορισμός Παραγόντων Συμπληρώματος.
 • Έλεγχος Αλλεργίας σε 365 Αλλεργιογόνα (Τροφές, Γύρεις, Εντομα, Ζώα, Δένδρα, Γρασίδια, Ακάρεα κλπ).
 • Έλεγχος Δυσανεξίας σε 90 Τρόφιμα.
 • Έλεγχος Στειρότητος και Αναπαραγωγής.
 • Προσδιορισμός Αντισωμάτων και Αντιγόνων (άμεσα ή έμμεσα) διαφόρων Ιών, Βακτηριδίων, Μυκήτων, Παρασίτων, Μυκοπλασμάτων κλπ.
 • Ελεγχος Ηπατιτίδων Α,Β,C,D,E

Η. Μικροβιολογικές Εξετάσεις

 • Καλλιέργειες διαφόρων Βιολογικών Υλικών.
 • Ταυτοποίηση Βακτηριδίων και Αντιβιόγραμμα (MIC).

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 • Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση γενετικού υλικού διαφόρων Ιών, Βακτηριδίων, Μυκήτων και Παρασίτων.
 • Διερεύνηση Πνευμονίας με ταυτόχρονη ανίχνευση γενετικού υλικού 17 Αναπνευστικών Ιών.
 • Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του γενετικού υλικού των Μυκοβακτηριδίων Φυματίωσης και των Άτυπων Μυκοβακτηριδίων.
 • Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση γενετικού υλικού Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Μικροοργανισμών.
 • Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση γενετικού υλικού των βακτηριδίων που είναι υπεύθυνα για Μηνιγγίτιδα σε νεογνά,βρέφη,παιδιά και ενήλικες.
 • Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση γενετικού υλικού Ιών και Βακτηριδίων υπεύθυνων για Μυοκαρδίτιδα.
 • Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση γενετικού υλικού Ερπητοϊών και Εντεροϊών.
 • Ανίχνευση μεταλλάξεων Γλαυκώματος.
 • Ανίχνευση 3 μεταλλάξεων Θρομβοφιλίας.
 • Ανίχνευση 13 μεταλλάξεων Θρομβοφιλίας.
 • Ανίχνευση 50 μεταλλάξεων Κυστικής Ινωσης.
 • Ανίχνευση μεταλλάξεων ΑpoB & ApoE σχετικές με την στεφανιαία νόσο.
 • Τυποποίηση πολυμορφισμών του Μετατρεπτικού Ενζύμου Αγγειοτενσίνης και Τυποποίηση Πολυμορφισμών Αγγειοτενσινογόνου που έχουν σχέση με την Υπέρταση.
 • Προσδιορισμός Αντιγόνων HLA Τάξη Ι (επίτοποι Α & Β) και Τάξη ΙΙ (επίτοποι Cw,DP,DQ,DR).