ΗΠΑΤΟΣ - ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Το εξειδικευμένο Κέντρο Ήπατος (ενταγμένο στη Γενική Χειρουργική, την Επεμβατική Ακτινολογία και στις Επεμβατικές Ενδοσκοπήσεις) καλύπτει όλο το φάσμα και όλα τα στάδια των οξειών και χρονίων νόσων του ήπατος και των χοληφόρων οδών: Ιογενών, Αυτοάνοσων, Μεταβολικών, Φαρμακευτικών, Νεοπλασματικών, Αγγειακών, και άλλων και οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν σε: CHECK-UP (προέλεγχος), διαλογή (SCREENING), διάγνωση (ορολογική, βιολογική, ιολογική, μοριακή, απεικονιστική, Fibroscan, ιστολογική), παρακολούθηση-επαγρύπνηση: Πρόληψη, θεραπευτικές παρεμβάσεις – αντιϊκή αγωγή.

Επίσης, στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Ογκολογικού Κέντρου, λειτουργεί εξειδικευμένη Μονάδα Χειρουργικής Ογκολογίας Ήπατος, Παγκρέατος και Χοληφόρων.

Οι παθήσεις του ήπατος, των χοληφόρων και του παγκρέατος, είναι ένας τομέας της ιατρικής ο οποίος κατά τα τελευταία χρόνια εμφανίζει εξαιρετική πρόοδο, τόσο σε διαγνωστικό όσο και θεραπευτικό επίπεδο.

Στην πρώτη γραμμή των διεθνών ιατρικών εξελίξεων, αλλά και βαθύς γνώστης της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης έκρινε αναγκαία τη δημιουργία Κέντρου Ήπατος – Χοληφόρων και Παγκρέατος. Διαθέτει εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας ειδικούς ιατρούς, τον πλέον σύγχρονο ακτινοδιαγνωστικό εξοπλισμό, χειρουργική ασφάλεια τριτοβάθμιου νοσοκομείου και άριστο ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

Η υψηλή εξειδίκευση που απαιτείται για τη λειτουργία του Κέντρου, αντιμετωπίζεται κατά τα πλέον σύγχρονα και ασφαλή διεθνή πρότυπα. Λειτουργεί με την ευθύνη της ομάδας τριών διακεκριμένων και άκρως εξειδικευμένων καθηγητών της Χειρουργικής, της Γαστρεντερολογίας και της Ακτινολογίας και πλαισιώνεται από συνεργάτες ογκολόγους, Παθολογοανατόμους, Ακτινοθεραπευτές και εξειδικευμένους Αναισθησιολόγους και Εντατικολόγους.

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο διαθέτει το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού για ανοσοϊστοχημικές μελέτες και ταχείες βιοψίες από Παθολογοανατόμους έμπειρους και εξειδικευμένους.

Στο ειδικό εξωτερικό ιατρείο του Κέντρου Ήπατος- Χοληφόρων- Παγκρέατος, το οποίο λειτουργεί καθημερινά, οι ασθενείς υποβάλλονται σε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις χωρίς καθυστέρηση και αμέσως γίνεται η εκτίμηση του προτεινόμενου θεραπευτικού μοντέλου από την Ομάδα των ειδικών ιατρών.

Σε επείγοντα περιστατικά τα οποία διαπιστώνεται ότι αφορούν παθήσεις ήπατος-χοληφόρων-παγκρέατος, οι εφημερεύοντες ιατροί του Διαβαλκανικού ενημερώνουν άμεσα το Κέντρο, το οποίο επιλαμβάνεται της θεραπείας.

Το Ενδοσκοπικό Εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο για διαγνωστικές ενδοσκοπικές εξετάσεις και επεμβατικές ενδοσκοπήσεις.

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), διαθέτει ειδικούς θαλάμους για τους ασθενείς του Κέντρου Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος ( μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις).

ΠΟΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο διαθέτει το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού για ανοσοϊστοχημικές μελέτες και ταχείες βιοψίες από Παθολογοανατόμους έμπειρους και εξειδικευμένους.

Στο ειδικό εξωτερικό ιατρείο του Κέντρου Ήπατος- Χοληφόρων- Παγκρέατος, το οποίο λειτουργεί  καθημερινά, οι ασθενείς υποβάλλονται σε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις χωρίς καθυστέρηση  και αμέσως γίνεται η εκτίμηση του προτεινόμενου θεραπευτικού μοντέλου από την Ομάδα των ειδικών ιατρών.

Σε επείγοντα περιστατικά τα οποία διαπιστώνεται ότι αφορούν παθήσεις ήπατος-χοληφόρων-παγκρέατος, οι εφημερεύοντες ιατροί του Διαβαλκανικού ενημερώνουν άμεσα το Κέντρο, το οποίο επιλαμβάνεται της θεραπείας.

Το Ενδοσκοπικό Εργαστήριο  είναι πλήρως εξοπλισμένο για διαγνωστικές ενδοσκοπικές εξετάσεις και επεμβατικές ενδοσκοπήσεις.

Οι 18 Χειρουργικές αίθουσες του Ιατρικού Διαβαλκανικού είναι εξοπλισμένες με συσκευές Ultracision, Ligasure, RF(Ραδιοσυχνοτήτων),Αυτομετάγγισης, ταχείας έγχυσης υγρών καθώς και φορητές ακτινολογικές μονάδες.

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), διαθέτει ειδικούς θαλάμους για τους ασθενείς του Κέντρου Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος ( μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις).