ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ

Η διαδερμική θερμοκαυτηρίαση (ablation) κυρίως των όγκων του πνεύμονα, πραγματοποιείται από τον επεμβατικό ακτινολόγο, με ραδιοσυχνότητα (RF Ablation) ή με μικροκύματα (Microwave Ablation).

Η θερμοκαυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες είναι μία διαδικασία που γίνεται υπό την κατεύθυνση του αξονικού τομογράφου στον οποίο βρίσκεται ξαπλωμένος ο ασθενής, προκειμένου να εντοπιστεί ο όγκος. Εισάγεται διαδερμικά μια βελόνη μέσω της οποίας εφαρμόζονται ραδιοσυχνότητες πάνω στον όγκο με συνέπεια, λόγω της ανάπτυξης υψηλής θερμοκρασίας, να επιτυγχάνεται ελεγχόμενη πηκτική νέκρωση του όγκου.

Πρόκειται για μία τοπική, μη χειρουργική θεραπεία, που καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα με θερμότητα, ενώ διαφυλάσσει τους γειτονικούς υγιείς ιστούς του πνεύμονα. Επιπλέον, αυτός ο τρόπος θεραπείας είναι ευκολότερος για τον ασθενή, σε σχέση με την εφαρμογή συστηματικής θεραπείας καθώς δεν επηρεάζει τη γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς, που λίγες μέρες μετά επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Αυτή η θεραπεία είναι ελάχιστα επεμβατική και αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο όπλο για τον έλεγχο τοπικών όγκων πνεύμονα, με ελάχιστα ποσοστά θνητότητας θνησιμότητας, βραχεία νοσηλεία στο νοσοκομείο και σημαντική αντιμετώπιση του πόνου, διασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής.

Για τους ασθενείς που θεωρούνται ανεγχείρητοι η διαδερμική αφαίρεση όγκου, είναι μοναδική θεραπεία εκλογής.

Κάθε διαδερμική θερμοκαυτηρίαση όγκου (ablation), διαρκεί κατά μέσο όρο 12 λεπτά. Ο χρόνος που διαρκεί η κάθε συνεδρία κυμαίνεται από 45 λεπτά έως 1 ώρα και 30 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος, την εντόπιση και τον αριθμό των βλαβών που θα καυτηριαστούν.

Στο Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του Ιατρικού Διαβαλκανικού τα αποτελέσματα στην θεραπεία ογκολογικών ασθενών, είναι ισάξια των μεγαλύτερων αντίστοιχων Κέντρων του εξωτερικού. Επιτυγχάνεται, στις καλύτερες περιπτώσεις, πλήρης ίαση, αλλά με βεβαιότητα, σημαντική παράταση του προσδόκιμου χρόνου επιβίωσης και καλή ποιότητα ζωής του ασθενούς, σε κάθε περίπτωση.