ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό από την ίδρυσή του, συνέβαλε  στην εντυπωσιακή ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης. Πρόσφερε «τεχνολογικά εργαλεία» και άριστες συνθήκες εργασίας σε Έλληνες γιατρούς –πολλοί από τους οποίους επέστρεψαν από το εξωτερικό όπου διέπρεπαν – για να επιτύχουν σημαντικές διεθνείς και εγχώριες «πρωτιές», με νέα θεραπείες και χειρουργικές πράξεις.

Συνεργάζεται με τους διαπρεπέστερους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, με γνώμονα την άριστη επιστημονική τους κατάρτιση, την τεχνογνωσία και συνέπεια.

Η επιλογή του προσωπικού γίνεται με αυστηρά κριτήρια διαφανούς αξιολόγησης, ενώ ιδιαίτερα σε τμήματα αιχμής όπως Μ.Ε.Θ, Μ.ΕΝ.Ν, Χειρουργεία κ.λ.π, τα κριτήρια πιστοποιούνται με ISO.

Το διοικητικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό διαρκώς ενημερώνεται και εξειδικεύεται συνεχώς, με επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικές άδειες.

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό δημιούργησε 1.000 νέες θέσεις εργασίας -εκτός των ιατρών -  και κατέβαλε συνολικά 200 εκατ. σε δαπάνες μισθοδοσίας και 100 εκατ. στο Ελληνικό Δημόσιο κατά την πρώτη 10ετία λειτουργίας του.