ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

 στεφανιογραφία είναι μία διαγνωστική μέθοδος που περιλαμβάνει τον εκλεκτικό καθετηριασμό των στεφανιαίων αρτηριών. Εξετάζει την ανατομία και τη βατότητα των στεφανιαίων αρτηριών (ή την στένωση και απόφραξή τους) αλλά και τον καθετηριασμό των δεξιών και αριστερών κοιλοτήτων της καρδιάς, όπου συλλέγονται πληροφορίες για τη λειτουργικότητα των βαλβίδων και της καρδιάς στο σύνολο.

Αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την τεκμηρίωση ή τον αποκλεισμό της στεφανιαίας νόσου καθώς και πλήθους άλλων συγγενών και επίκτητων παθήσεων της καρδιάς και των βαλβίδων της.

Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, κορυφαία ομάδα επεμβατικών καρδιολόγων με πολύ μεγάλη εμπειρία διενεργεί καθημερινά, μετά από ραντεβού, στεφανιογραφίες.