Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δρ. Αποστολόπουλος Γεώργιος

Πρόεδρος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Αποστολόπουλος Χρήστος

Αντιπρόεδρος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Δρ. Αποστολόπουλος Βασίλης

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Μπαρδής Βασίλης

Γενικός Επιχειρησιακός & Διοικητικός Διευθυντής - 

Γενικός Διευθυντής Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης

Μαρκόπουλος Μανώλης

Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου - 

Γενικός Διευθυντής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Μπουτσιούκος Γεώργιος

Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Σταγκουράκης Κωνσταντίνος

Διευθυντής Λογιστηρίου Ασθενών Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Σπανός Μιχάλης

Διευθυντής Oργάνωσης και Πληροφορικής

Πανούση Μαριαλένα

Διευθύντρια Επικοινωνίας Ομίλου

Χατζηγιαννάκης Κωστής

Διευθυντής Εταιρικών & Διεθνών Σχέσεων Ομίλου

Τόμπρου Ντάλια

Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου